logo motto
MyBusiness s.r.o
Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica


+421 915 870 556

Zmena s.r.o.

zmenasro

 Okrem založenia novej spoločnosti Vám zabezpečíme aj zmeny v existujúcich spoločnostiach podľa Vašich požiadaviek, a to najmä:

 • zmena sídla spoločnosti, zmena obchodného mena spoločnosti
 • vymenovanie alebo odvolanie konateľa alebo prokuristu, zmena bydliska konateľa alebo prokuristu, zmena spôsobu konania konateľa alebo prokuristu
 • zmena spoločníka a zmluva o prevode obchodného podielu
 • zmena alebo rozšírenie predmetov podnikania
 • zvýšenie alebo zníženie základného imania

V cene sú zahrnuté nasledovné činnosti a poplatky:

 • úvodná konzultácia
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na vykonanie zmeny v s.r.o.
 • podanie návrhu na zápis zmeny v s.r.o. do obchodného registra, zastupovanie pred obchodným registrom a prevzatie výpisu z obchodného registra
 • súdny poplatok za zápis zmeny v s.r.o. do obchodného registra
 • správne poplatky na živnostenskom úrade za všetky voľné živnosti

Dodatočné náklady klienta:

 • poplatky za osvedčenie podpisov u notára alebo na matrike
 • správne poplatky za viazané a remeselné živnosti ( 7,50 EUR za jednu živnosť)

Cena zmeny s.r.o. : 99 €

Partnerské spoločnosti

DO DOMČEKA – FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE