logo motto
MyBusiness s.r.o
Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica


+421 915 870 556

Virtuálna kancelária

virtualna_kancelaria

 Prenájom v centre mesta Banskej Bystrice už od 14 €/mesačne. Viď Cenník.

 Každá obchodná spoločnosť založená podľa slovenského práva musí mať sídlo. Sídlom sa podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka rozumie adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri.

 Virtuálna kancelária je vhodná pre firmy, ktoré nedisponujú vlastnými obchodnými a kancelárskymi priestormi. Dáva Vám možnosť používať našu adresu ako adresu sídla Vašej spoločnosti. Načo platiť drahý prenájom obchodných alebo kancelárskych priestorov, ktoré k Vášmu podnikaniu vôbec nepotrebujete.

Zabezpečujeme

  • Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
  • Označenie poštovej schránky, prijímanie došlej pošty, osobné preberanie a preposielanie prijatej pošty
  • Notifikácia o prijatej pošte e-mailom a SMS
  • Skenovanie došlej pošty

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti

 Pre potreby zápisu sídla (zmena sídla resp. založenie) Vašej spoločnosti v Obchodnom registri Vám vydáme súhlas so zápisom našej nehnuteľnosti ako sídla Vašej spoločnosti do obchodného registra. V prípade záujmu Vám zabezpečíme aj zápis zmeny sídla v Obchodnom registri.

Označenie poštovej schránky, prijímanie došlej pošty, osobné preberanie a preposielanie prijatej pošty

 Pre zabezpečenie prijímania došlej pošty označíme poštovú schránku obchodným menom Vašej spoločnosti. Pre potrebu zabezpečenia preberania doporučených a úradných zásielok do vlastných rúk, Vám zašleme splnomocnenie, ktorým nás na tieto úkony poveríte. Prijatú poštu je možné si prevziať počas pracovných dní v našej kancelárii na Hornej Striebornej 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, dohodnutou oprávnenou osobou. V prípade, že nie je možné osobné preberanie Vám prijatú poštu budeme preposielať doporučene na akúkoľvek adresu na SK.

Notifikácia o prijatej pošte e-mailom a SMS

 O každej prijatej pošte Vás budeme bezodkladne informovať e-mailom v podobe o aký druh zásielky a odosielateľa sa jedná. V prípade, že Vaša pracovná vyťaženosť Vám neumožňuje sledovať počas dňa e-mail, pre pružnejšie informovanie Vám vieme zasielať informáciu o prijatej pošte formou SMS.

Skenovanie zásielok

 V prípade záujmu vieme na vami zadaný e-mail prijatú poštu naskenovať.


Cennik služieb

Partnerské spoločnosti

DO DOMČEKA – FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE