logo motto
MyBusiness s.r.o
Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica


+421 915 870 556

Založenie s.r.o.

zalozeniesro

 Založenie s.r.o. z pohodlia domova z celého územia Slovenskej republiky. Usporíme Vám čas a peniaze. Vypracovanie zakladateľských dokumentov Vašej spoločnosti prostredníctvom advokátskej kancelárie s ktorou úzko spolupracujeme je zárukou kvality poskytnutej služby a garanciou individuálneho prístupu ku každému jednému klientovi. To je to, čo nás odlišuje od našej konkurencie. My sa nehráme na profesionálov, náš tím sú profesionáli.

V cene sú zahrnuté nasledovné činnosti a poplatky:

 • úvodná konzultácia na základe ktorej Vám odporučíme vhodnú právnu formu a majetkovú štruktúru spoločnosti
 • poradenstvo pri výbere vhodných predmetov podnikania
 • vypracovanie zakladateľského dokumentu spoločnosti a ďalších dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti a jej zápis do obchodného registra
 • vypracovanie návrhu na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, podanie návrhu, zatupovanie pred živnostenským úradom a prevzatie osvedčenia
 • podanie návrhu na prvozápis spoločnosti do obchodného registra, zastupovanie pred obchodným registrom a prevzatie výpisu z obchodného registra
 • vypracovanie všetkých zakladateľských dokumentov advokátskou kanceláriou, ktorá bude aj podávať návrh na prvozápis spoločnosti do obchodného registra
 • po zápise spoločnosti do obchodného registra Vám zašleme všetky dokumenty Vašej spoločnosti
 • správne poplatky na živnostenskom úrade za všetky voľné živnosti

Dodatočné náklady klienta:

 • súdny poplatok za prvozápis spoločnosti do obchodného registra
 • poplatky za osvedčenie podpisov u notára alebo na matrike
 • správne poplatky za viazané a remeselné živnosti ( 7,50 EUR za jednu živnosť)

Cena založenia s.r.o. : 299 €

Partnerské spoločnosti

DO DOMČEKA – FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE